ราคากลาง

จ้างเหมาจัดการบูทนิทรรศการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศ ราคากลาง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1. จ้างเหมาจัดการบูทนิทรรศการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560


×