ราคากลาง

จ้างผลิตสื่อในรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ประกาศ ราคากลาง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

1. จ้างผลิตสื่อในรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน


×