ราคากลาง

โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ประกาศ ราคากลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

1. โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2. โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (แสดงรายละเอียด)


×