ราคากลาง

จ้างจัดงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ประกาศ ราคากลาง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

1. จ้างจัดงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2560


×