ทั่วไป

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561

ภาพถ่ายพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร
"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

    Download

        - ภาพงานแถลงข่าว

        - ภาพมอบโล่/เกียรติบัตร ช่วงที่ 1 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        - ภาพมอบโล่/เกียรติบัตร ช่วงที่ 2 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมนิทรรศการ

        - สรุปผลการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมลดโลกร้อนของ อบก. โดย ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์


×