ทั่วไป

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 4”

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 4”

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดฯ โปรดจัดส่งใบสมัครเพื่อแจ้งความจำนงไปยัง อบก. ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถจัดส่งตามมาภายหลังได้ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


 

ดาวน์โหลด : :  รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 9836
เบอร์มือถือ   0 91 578 4069
อีเมล adminccfo@tgo.or.th
Facebook: ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


×