บทความ

การเพิ่มความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านข้อ 6 ภายใต้ความตกลงปารีส

บทความ

การเพิ่มความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านข้อ 6 ภายใต้ความตกลงปารีส

เรียบเรียงโดย

ดร. พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


ดาวน์โหลดไฟล์บทความ: “การเพิ่มความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านข้อ 6 ภายใต้ความตกลงปารีส"


×