ติดต่อเรา / ข้อร้องเรียน
 • ชื่อ - นามสกุล:
 • *
 • หมายเลขโทรศัพท์:
 • *
 • อีเมล:
 • *
 • หัวเรื่องที่ร้องเรียน:
 • *
 • รายละเอียดการร้องเรียน:
 • เอกสารแนบ:
 • รหัส:
 • *
 •  
 • ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขตามที่ อบก. กำหนด
นอกจากนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทางทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210" หรือทางโทรสาร : 02-1438750
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อร้องเรียน
หมายเหตุ: โปรดใช้คำที่สุภาพ

×