โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

ข้อมูลผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิต

5. ข้อมูลผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิต

อบก. ได้รวบรวมรายชื่อและผู้ติดต่อของบริษัทนายหน้ารับซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM (CERs) ดังรายชื่อด้านล่าง

บริษัท ชื่อผู้ติดต่อ รายละเอียด
Sindicatum Carbon Capital (Thailand) Ltd. คุณรัชนีวรรณ พูลนิล
โทร: +66 34 352 278
อีเมล: rachaneewan.pulnil@sindicatum.com
รับซื้อ CERs จากโครงการลดก๊าซมีเทน ซึ่งมีคุณบัติตามโครงการ PAF (Pilot Auction Facility) ของธนาคารโลก โดยจะรับซื้อในราคา 1 เหรียญสหรัฐต่อตัน
CHINA CARBON N.V. Niels Bijleveld
โทร: +31 (0) 20 675 3588
อีเมล: n.bijleveld@chinacarbonfund.com
สนใจซื้อ CERs จากโครงการของประเทศไทย โดยราคารับซื้อเป็นไปตามราคาตลาดหรือเจรจาระหว่างผู้พัฒนาโครงการกับ China Carbon
Ginga Environment (S) Pte Ltd. Amy Zhang
โทร: +65 6836 4546
อีเมล: amy@ginga.com.sg
ต้องการจะซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ CDM และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานสากล
บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด คุณณัฐยา โลณวัณต์
โทร: +662 678 8786-7
อีเมล: n.lonawan@southpolecarbon.com
ความต้องการซื้อจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยต้องเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่ขึ้นทะเบียนหลัง 2010
Environmental Products Broker, STX Services Mr. Guillaume Picard
โทร: +31 (0) 20 535 7774
อีเมล: guillaume.picard@stxservices.com
ที่สนใจจะซื้อ CERs และ VERs ทุกประเภท
Sales & Trading, Emissions and Renewables Quentin MULOT
โทร: +31 (0) 20 8911 784
อีเมล: QMulot@ac-trading.eu
มีความสนใจซื้อ CER สำหรับโครงการที่ขึ้นทะเบียนหลังปี 2012

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 


×