โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

รายชื่อโครงการที่ได้รับมาตรฐานฯ

ลำดับ
ที่
โครงการ ผู้พัฒนาโครงการ ที่ตั้งโครงการ ระยะเวลา
Crown Standard
1 A.T. Biopower Rice Husk Power Project in Pichit,Thailand A.T. Biopower Co., Ltd. ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ธ.ค. 52 - 30 พ.ย. 55
2 TPI Polene Power Waste Heat Recovery Power Plant Project, Thailand TPI Polene Power Co., Ltd ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 ธ.ค. 52 - 30 พ.ย. 55
3 TBEC Tha Chang Biogas Project Thai Biogas Energy Company Limited and Carbon Bridge Pte Ltd. ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ธ.ค. 52 - 30 พ.ย. 55
4 Waste Heat Recovery Project at Siam City Cement Company Plant Saraburi 3, Thailand Siam City Cement Company (SCCC) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
5 Siam Cement (Thung Song) Waste Heat Power Generation Project, Thailand (TS5 Project) Cementhai Energy Conservation Co., Ltd. ตำบลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
6 Siam Cement (Ta Luang) Waste Heat Power Generation Project, Thailand (TL5&6 Project) Cementhai Energy Conservation Co., Ltd. ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
7 Siam Cement (Kaeng Khoi) Waste Heat Power Generation Project, Thailand (KK6 Project) Cementhai Energy Conservation Co., Ltd. ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
8 Siam Cement (Ta Luang) Waste Heat Power Generation Project, Thailand (TL5&6 Project) Cementhai Energy Conservation Co., Ltd. ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
9 Siam Cement (Thung Song) Waste Heat Power Generation Project (TS46 Project) Cementhai Energy Conservation Co.,Ltd ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56

10

Siam Cement (Ta Luang) Waste Heat Power Generation Project, Khao Wong Plant (KW Project) Cementhai Energy Conservation Co.,Ltd ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
11 Siam Cement (Lampang) Waste Heat Power Generation Project (LP Project) The Siam Cement (Lampang) Co.,Ltd ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 19 ส.ค. 53 - 18 ส.ค. 56
12 Sapthip Wastewater Management and Methane Capturing for Heating and Electricity generation Sapthip Co., Ltd. ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 16 มิ.ย. 53 - 15 มิ.ย. 56
13 Methane recovery and utilization project at Kaenkwan Co., Ltd., Khonkaen, Thailand Thai Beverage Energy Co., Ltd. ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่อน 27 ต.ค. 53 - 26 ต.ค. 56
14 Methane recovery and utilisation project at Nateechai Co., Ltd., Surat Thani, Thailand Thai Beverage Energy Co., Ltd. ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 ต.ค. 53 - 26 ต.ค. 56
15 Methane recovery and utilization project at Fuengfuanant Co., Ltd., Prachinburi, Thailand Thai Beverage Energy Co., Ltd. ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 27 ต.ค. 53 - 26 ต.ค. 56
16 Natural gas based cogeneration plant at IRPC Public Co. Ltd. Thailand IRPC PLC. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 27 ต.ค. 53 - 26 ต.ค. 56
17 EGAT Irrigation Valve Based Micro Hydro Project Electricity Generating Authority of Thailand เขื่อนแม่งัด ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 16 ก.พ.54 - 15 ก.พ. 57
18 Kaona Power Supply Biomass Cogeneration Project Kaona Power Supply Co.,Ltd ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 27 พ.ค. 54 - 26 พ.ค. 57
19 Lopburi Solar Power plant Project Natural Energy Development Co., Ltd. ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 27 พ.ค. 54 - 26 พ.ค. 57
20 Bangchak Solar Farm At Bangpa-in Bangchak Petroleum Public Company Limited ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 พ.ค. 54 - 26 พ.ค. 57
21 KhaoKor wind farm project Khao Kor Wind Power Company Limited ตำบลทุ่งสมอและเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 ส.ค. 54 - 23 ส.ค. 57
22 Korat S.W. Group 2007 Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project Korat S.W. Group 2007 Co., Ltd. ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 ส.ค. 54 - 23 ส.ค. 57
23 BECO 125 MW biomass power project Biomass Energy Company Limited (BECO) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 23 พ.ย 54 - 22 พ.ย. 57
24 Rice husk based Power project in Nakhonratchasima, Thailand TRC Clean Energy Co., Ltd. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 23 พ.ย 54 - 22 พ.ย. 57
25 EA Solar Farm at Lopburi, Thailand EA Solar Co., Ltd. ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 21 ธ.ค. 54 - 20 ธ.ค. 57
26 West Huaybong 2 wind farm project K.R.Two Co., Ltd ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 58
27 West Huaybong 3 wind farm project First Korat Wind Co., Ltd ตำบลห้วยบล, หนองแวง อำเภอด่านขุนทด,เทพารักษ์
 จังหวัดนครราชสีมา
29 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 58
28 Chang Raek Biomass Power Plant Chang Raek Biopower Co., Ltd. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชีมา 23 เม.ย. 55 - 22 เม.ย. 58
29 Solar Farm at Phitsanulok, Thailand Energy  Absolute Public Co., Ltd.(Public entity) ตำบลมะต้อง, หนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 24 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 58
30 Solar Farm at Nakhonsawan, Thailand Energy  Absolute Public Co., Ltd.(Public entity) ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 24 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 58
31 Solar Farm at Lampang, Thailand Energy  Absolute Public Co., Ltd.(Public entity) ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 24 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 58
32 Nakhon Ratchasima solar PV Project Nakhon Ratchasima Solar Company Limited ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุตทด จังหวัดนครราชสีมา 24 พ.ค. 55 - 23 พ.ค. 58
33 Chiang Rai solar PV project Chiang Rai solar Company Limited ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 26 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 58
34 Photovoltaic Power Generation Project at Tumbol Cham Phak Phaeo, Thailand Infinit Green Co., Ltd. ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 30 ก.ค. 55 - 29 ก.ค. 58
35 Photovoltaic Power Generation Project at Tumbol HuaiHaeng, Thailand Infinit Green Co., Ltd. ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 30 ก.ค. 55 - 29 ก.ค. 58
36 Waste Water and Root Cake to Energy at P.V.D. Carbon Energy  Co., Ltd. ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30 ก.ค. 55 - 29 ก.ค. 58
37 Biomass power plant by Sahagreen Forest Project Sahagreen Forest Co., Ltd. ตำบลคุยบ้านโอ่ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 22 ส.ค. 55 - 21 ส.ค. 58
38 SPP2 Solar Power Project SPP Two Company Limited ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 24 ก.ย. 55 - 23 ก.ย. 58
39 SPP3 Solar Power Project SPP Three Company Limited ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 24 ก.ย. 55 - 23 ก.ย. 58
40 SPP4 Solar Power Project SPP Four Company Limited ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 24 ก.ย. 55 - 23 ก.ย. 58
41 SPP5 Solar Power Project SPP Five Company Limited ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดอับลราชธานี 24 ก.ย. 55 - 23 ก.ย. 58
42 Biogas from Wastewater Management by Palm Power Green Co., Ltd Palm Power Green Co., Ltd. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 พ.ย. 55 - 20 พ.ย. 58

 

Download: โครงการที่ได้รับมาตรฐานมงกุฏไทย

^ TOP ^

 


×