ตลาดคาร์บอน / คาร์บอนเครดิตและสถานการณ์ตลาด

ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์

นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดคาร์บอนทั้งในและต่างประเทศ และราคาซื้อขายคาร์บอนในตลาดต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ อบก. (carbonmarket.tgo.or.th) ทุกสัปดาห์

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ carbonmarket.tgo.or.th/#weekly


×