ตลาดคาร์บอน / กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

บริษัท/ผู้ที่ผ่านการรับรอง

บริษัท/ผู้ที่ผ่านการรับรอง ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

  • องค์กร
  • ผลิตภัณฑ์
  • งานอีเว้นท์
  • บุคคล

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://carbonmarket.tgo.or.th/certified/certified.pnc


×