โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / JCM

ถาม-ตอบ JCM

1. โครงการที่เข้าข่ายเป็นโครงการ JCM ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานโดยทั่วไป (Business as usual) ของธุรกิจนั้น ประเภทโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พัฒนาเป็นโครงการ JCM คือ โครงการที่ประเทศไทยมีความพร้อมและความเหมาะสม ได้แก่ โครงการในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการจัดการของเสีย

2. หากสนใจพัฒนาโครงการ JCM จะต้องทำอะไรบ้าง
ผู้ที่พัฒนาโครงการสามารถสมัครขอรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาเป็นโครงการ JCM ได้ เมื่อผู้พัฒนาโครงการทราบผลการพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนแล้ว จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือก่อสร้างโรงงาน และจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) จากนั้นผู้พัฒนาโครงการต้องให้หน่วยงานภายนอก (Third Party Entity: TPE) ตรวจสอบ PDD และออก validation report เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการใช้เป็นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ JCM เมื่อโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้พัฒนาโครงการต้องบันทึกปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล (monitoring report) เพื่อรายงานต่อผู้ให้ทุนและคณะกรรมการร่วมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลอดอายุโครงการ (legal lifetime) ซึ่งอายุของโครงการแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกิจการ และให้ TPE ทวนสอบความถูกต้องของ monitoring report ก่อนออก verification report เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการ JCM ซึ่งเครดิตที่ได้จะต้องแบ่งปันกันระหว่างผู้พัฒนาโครงการฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทย

3. จะสมัครขอรับทุนได้อย่างไร
แหล่งทุนหลักสำหรับผู้พัฒนาโครงการทั่วไปในปัจจุบัน คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ทุนเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบ JCM (JCM model project) ซึ่งจะประกาศรับใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้ยื่นใบสมัครต้องเป็นนิติบุคคลของประเทศญี่ปุ่น โดยจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใบสมัคร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนปี 2559 ได้ที่ http://gec.jp/jcm/kobo/mp160408.html

4. หากต้องการบริษัทที่ปรึกษาที่ช่วยพัฒนาโครงการจะต้องติดต่อใคร
ผู้พัฒนาโครงการสามารถติดต่อบริษัทที่ปรึกษาหรือตัวแทนจำหน่ายในไทย หรือผู้ผลิตในญี่ปุ่น หรือบริษัทการเงินที่สนใจร่วมพัฒนาโครงการ JCM ได้ โดยมีรายชื่อและรายละเอียดของบริษัทที่เคยประชุมหารือกับ อบก. และแจ้งความประสงค์ไว้ ดังตาราง

ชื่อบริษัท รายละเอียด ติดต่อ อีเมล
บริษัทที่ปรึกษาในการขอทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การพัฒนาเป็นโครงการ JCM
Pacific Consultants Co.Ltd. - 1-7-5 Sekido, Tama-shi, Tokyo, 206-8550 Japan  
Kazuhito Yamada kazuhito.yamada@tk.pacific.co.jp
Tel: +81-42-372-7167  
Mariko Fujimori mariko.fujimori@tk.pacific.co.jp
Tel: +81-42-372-6031  
Oriental Consultants Co., Ltd. - Masahiko Fujimoto fujimotom@oriconsul.com
Wataru Morimoto morimoto-wt@oriconsul.com
Tetsuya Yoshida yoshidat@oriconsul.com
12-1, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0071 Japan  
Tel: +81-36-311-7898 (Mr.Fujimoto)  
Tel: +81-36-311-7893 (Mr.Yoshida)  
Eight-Japan Engineering Consultants Inc. มีสำนักงานในประเทศไทย Narumon Thongkhaw, Coordinator narumon@ej-hds.co.jp
Mr. Taisuke Odera, Representative oodera-ta@ej-hds.co.jp
Bangkok Representative Office  
B.B. Building, 15th Floor, Room 1515, 54 Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
Tel: 02-664-4144, 02-664-4146  
Mobile: 091-734-1294 (Narumon)  
Mobile: 087-924-9243 (Mr. Odera)  
Website: www.ejec.ej-hds.co.jp/en  
Mitsubishi UFJ มีสำนักงานในประเทศไทย คุณสินีนุช จงจรูญเกียรติ sineenuch.j@cefc-th.com
50/26 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
Tel: 02-640-0106  
Myclimate Japan - Tomomichi Hattori thattori@myclimate.jp
Shinkawa Bldg. 4F 2-13-10 Shinkawa Chuo-ku Tokyo 104-0033 Japan  
Tel: +81-03 6228 3616  
Fax: +81-03 6228 3388  
Website: www.myclimatejapan.com  
ตัวแทนจำหน่ายฝ่ายไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ JCM
Kinden (Thailand) Co., Ltd.   คุณวีระ อังกูรทัศนียรัตน์ weera_a@kinden.co.th
ห้อง 1001-3 ชั้น 10 อาคารเลิศปัญญา 41 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
Tel: 02-6427-344-6, 086-789-8722  
บริษัท VEGA Automation (2000) จำกัด   คุณรวีสวัสดิ์ สุวรรณสาธิต vega2000@vegaauto.co.th
55/393 หมู่ 7 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
Tel: 02-997-8800  
Website: www.vegaauto.co.th  
บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จำกัด   คุณอธิวัฒน์ วัชรกุล ardhiwat@hotmail.com
16/5 ซอยทวีสิทธิ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
Tel: 081-845-2076  
ผู้ผลิตฝ่ายญี่ปุ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ JCM
Takuma Co., Ltd. ตัวแทนจำหน่าย Boiler อุตสาหกรรม Naoya Akasaki akasaki@takuma.co.jp
Energy & Environment Plant Export, EfW Plant, International Operations Division  
2-33 Kinrakuji-cho 2-chome, Amagasaki, Hyogo 660-0806, Japan  
Tel: +81-6-6483-2631  
Mobile: +81-80-3758-5207  
Website: www.takuma.co.jp  
Hitachi Zosen Corporation ผู้จำหน่ายโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
มีสำนักงานในประเทศไทย
Noriaki Matsuo matsuo_n@hitachizosen.co.th
19th Floor, Room #1911, BB Building 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
Tel: +02-2594831-2  
Mobile: 089-8916264  
Website: www.hitachizosen.co.jp  
Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. ผู้จำหน่ายโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
มีสำนักงานในประเทศไทย
Mr.Yosmongkol Sawadsaringkarn, Assistant Manager
Mr.Takeshi Nimura, Manager
yosmongkol-s@tha.eng.nssmc.com (Mr.Yosmongkol)
nimura.takeshi.qy3@eng.nssmc.com (Mr.Nimura)
Bangkok Representative Office 909 Ample Tower, 5th Floor, Bangna-Trad Km.4 Road, Khwang Bangna, Khet Bangna, Bangkok 10260  
Tel: +02-7441702  
Mobile: 093-507-1188 (Mr.Yosmongkol)
Mobile: 092-265-7116 (Mr.Nimura)
 
บริษัทการเงินที่สนใจเข้าร่วมโครงการ JCM
Orix Corporation Leasing Nobuaki Nishimura nobuaki_nishimura@orix.co.jp
World Trade Center Bldg., 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6135, Japan  
Tel: +81-3-3435-3260  
Website: www.orix.co.jp  

 

^ TOP ^

 


×