สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / อนุสัญญา UNFCCC & กฎกติการะหว่างประเทศ

ข้อมูล/บทความ

 

 

 

บทความ
ผลการเจรจาโลกร้อน COP 21: The Paris Agreement
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 87 กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 67-68
Ahead of Paris: เปิดผนึกเจตจำนงแก้ไขปัญหาโลกร้อนหลังปี ค.ศ. 2020
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 79 มิถุนายน 2558, หน้า 66-67
“ข้อตกลงโลกร้อนฉบับใหม่” จะมีรูปแบบทางกฎหมายอย่างไร: สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงถึง
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 77 เมษายน 2558, หน้า 66-67
โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การจัดทำ “ข้อตกลงฉบับใหม่” และ iNDC
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 76 มีนาคม 2558, หน้า 66-67
NAMA Pledge การแสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 75 กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 66-67
เป้าหมายโลก 2 องศา: เรื่องของโลก ความรับผิดชอบลดก๊าซฯ ของใคร?
     ตีพิมพ์ในนิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 74 มกราคม 2558, หน้า 66-67

 


×