Seminar Presentation

เอกสารประกอบงานเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness)

เอกสารประกอบงานเปิดตัวโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
(Thailand Partnership for Market Readiness)


วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบงานเปิดตัวโครงการ

 

PUTTING A PRICE ON CARBON PRICING FOR OUR FUTURE

โดย นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก

รายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ Partnership for Market Readiness (PMR)

โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


 


×