Seminar Presentation

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ตลาดคาร์บอน: ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมรับฟังความคิดเห็น


“ตลาดคาร์บอน: ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน B ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

 

ประเภทและรูปแบบของตลาดคาร์บอน


โดย นางสาวอโณทัย สังข์ทอง

ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

843 KB


 

ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading)

 

โดย นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

นักวิชาการอาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

1.24 MB

×