ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559


วันที่เผยแพร่ 2016-01-08 17:34:22 น.

อบก. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 และร่วมพิธีเปิดป้ายทำเนียบรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ขึ้น ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

          ในงาน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้กราบสักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวง บูชาพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังการประกอบพิธีทางศาสนา พลเอก สุรศักดิ์ ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาท ความตอนหนึ่งมีดังนี้ “บรรพบุรุษ โดยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองรักษาชาติไว้ให้พวกเรา วันนี้พวกเราซึ่งเป็นข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงได้รับเกียรติและโอกาสจากประเทศนี้ให้ทำหน้าที่ เราต้องทำหน้าที่ตามเกียรติและโอกาสอย่างสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสและเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ท่านได้รับทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์”

             หลังจากเสร็จสิ้นพิธี พลเอก สุรศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดป้ายทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ตุลาคม 2545จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการด้วยความเสียสละ และพากเพียรอุตสาหะ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×