ภาพงานกิจกรรม

รมว.ทส. ชูกลไก JCM ผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2016-01-26 17:46:10 น.

รมว.ทส. ชูกลไก JCM ผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

          รมว.ทส. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม JCM แก่นักลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ชูประเด็นความร่วมมือทวิภาคี JCM ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เตรียมความพร้อมบริษัทเอกชนไทย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทัดเทียมประเทศญี่ปุ่น
 

          เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุม “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยและกลไกตลาดแบบทวิภาคี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ได้รับทราบแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และบทบาทของความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก JCM โดยได้รับเกียรติจากอุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายฮิเดโอะ ฟูกูชิมะ กล่าวเปิดการประชุม และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทย” โดยมีผู้บริหารองค์กรธุรกิจภาคเอกชนของไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

          พลเอก สุรศักดิ์  กล่าวว่า “ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยมมาเป็นลำดับ ความร่วมมือ JCM น่าจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำมากขึ้น โอกาสที่จะลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนั้น น่าจะไม่ลำบากนัก เมื่อไทย-ญี่ปุ่นร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ JCM หากบริษัทอุตสาหกรรมญี่ปุ่นทั้งหมดที่มาลงทุนในประเทศไทยจัดทำมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับมาตรฐานโรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะเป็นก้าวแรกของการสร้างมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมของไทย เพื่อจะพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน”

          “Joint Crediting Mechanism” หรือ JCM เป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น ในการส่งเสริมภาคเอกชนสองฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่น เกิดประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังงาน สร้างมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดการปล่อยมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ในปี 2558 กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ JCM จำนวน 5 โครงการ คาดว่าผลจากการดำเนินงานของทั้ง 5 โครงการ จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 14,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินลงทุนแก่ภาคเอกชนไทย ประมาณ 422 ล้านบาท

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×