ภาพงานกิจกรรม

รมว.ทส. เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น"คนไทยใส่ใจลดโลกร้อน"


วันที่เผยแพร่ 2016-02-10 14:12:46 น.

รมว.ทส. เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น"คนไทยใส่ใจลดโลกร้อน"

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “คนไทยใส่ใจลดโลกร้อน” โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น"คนไทยใส่ใจลดโลกร้อน" ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

          นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และ Tablet PC มีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญในชีวิต เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก อบก. จึงได้ดำเนินการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทั้งสิ้น ๓ แอปพลิเคชั่น ๑ เกมส์ ได้แก่

          “Carbon4Thai” แอปพลิเคชั่นของอบก. ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของ องค์การข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในเชิงเปรียบเทียบ ทั้งรูปแบบเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศ และเปรียบเทียบในเชิงตัวแปร โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานของอบก. รวมถึงคู่มือต่างๆ ที่จัดทำโดย อบก.

          “CF Calculator” โปรแกรมคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมส่วนบุคคล โดยจะแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และสามารถทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้เรียกได้ว่าเป็น “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน” หรือหากต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้คำแนะนำที่ได้จากโปรแกรมนี้

          “CF Scanner” โปรแกรมสแกนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่แสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์กรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอบก.   ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ในร้านค้าผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือไม่ จากการสแกนฉลากสินค้า ถือได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยแอพพลิเคชั่นทั้ง ๓ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOSและ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play

          สุดท้ายคือเกมส์ “Low Carbon City” เกมส์สื่อสารความรู้เบื้องต้นเรื่องก๊าซเรือนกระจกและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยอาศัยโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างเฟสบุค มาเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้

          พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกวันนี้โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้ไปกล่าวถ้อยแถลงที่กรุงปารีสว่าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐-๒๕ ในปี ๒๐๓๐ สิ่งที่เราจะทำได้สำเร็จตามเป้า นอกจากจะเปลี่ยนระบบล้อเป็นระบบราง ใช้พลังงานสะอาดเข้ามาทดแทนแล้ว ความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทยจะต้องอยู่ที่ความรู้ คนไทยต้องมีความรู้และความตระหนัก แอปพลิเคชั่นอาจจะตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่ง สิ่งที่เราทำ ณ วันนี้ เพื่อให้คนไทยวันนี้อยู่ในประเทศที่ดี และสิ่งสำคัญที่สุดคือ คนไทยที่ยังไม่ได้เกิดจะต้องเกิดอยู่ในประเทศที่ดี มีระบบ มีความมั่นคงก้าวหน้า ซึ่งวันนี้จากการยอมรับของคนทั่วโลก ประเทศไทยติดอันดับโลกหลายเรื่องมาก เหลือแต่คนไทยเท่านั้นที่จะทำประเทศไทยให้ดีกว่านี้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาไปสู่อนาคตต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×