ภาพงานกิจกรรม

อบก. มอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแก่ กฟผ.


วันที่เผยแพร่ 2016-03-04 12:38:48 น.

อบก. มอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแก่ กฟผ.

 

กรุงเทพฯ :   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้มอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแก่โรงไฟฟ้า ๗ โรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับมอบ ในพิธีรับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นนทบุรี

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) ของ อบก. เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ

โรงไฟฟ้า กฟผ. 7 แห่งที่ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ๑) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๒) โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓) โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ๔) โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕) โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ๖) โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ ๗) โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่  

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ในการรับมอบใบรับรองฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก อบก. นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องช่วยกันดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกกันต่อไป ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ หรือ COP21 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป้าหมายความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓  ซึ่งในด้านการผลิตไฟฟ้า เราจะมุ่งมั่นดำเนินงานต่อไปในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของประเทศไทย”

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×