ภาพงานกิจกรรม

อบก. และ ส.ส.ท. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา “แนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ฯ"


วันที่เผยแพร่ 2016-03-25 13:44:28 น.

อบก. และ ส.ส.ท. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา “แนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล”

กรุงเทพฯ :   เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “แนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล” กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และนายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งบริหารโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการออกอากาศ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก และตามข้อตกลงตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน หรือ AMRI (ASEAN Ministers Responsible for Information) ว่าทุกประเทศในอาเซียนจะต้องแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงได้ตั้งเป้าหมายจะยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๑ ในส่วนของทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้น ได้เริ่มทยอยยุติออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี  และจากการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับระบบเดิม

          ความมือทางวิชาการระหว่าง อบก. และ ส.ส.ท. ในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาแนวทางและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้การแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs Pledge) ที่ร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×