ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์


วันที่เผยแพร่ 2016-04-07 20:39:35 น.

อบก. ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๔ เมษายนที่ผ่านมา นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  พิธีนี้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บุคลากรขององค์กรจะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ อบก. เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×