ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Pathways to Low Carbon Societies”


วันที่เผยแพร่ 2016-04-08 17:30:16 น.

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Side Event) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Pathways to Low Carbon Societies” ในงาน Sustainable Energy & Technology Asia 2016 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการในการพัฒนาการลดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยในการสัมมนา ได้มีการบรรยายในเรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีต่อการเสริมสร้างบทบาท และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของ Nationally Determined Contribution (NDCs) ในภูมิภาคอาเซียน และการเสวนา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยัน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากสำนักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุงเทพมหานคร, คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ และ Japan International Cooperation Agency

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐส่วนกลาง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจด้านสังคมคาร์บอนต่ำ กว่า 70 คน 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×