ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Regional Training on Climate Finance in Southeast Asian countries


วันที่เผยแพร่ 2016-04-26 12:08:51 น.

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Climate Finance เพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน ความหลากหลายของโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน ประเภทของโครงการที่สามารถได้รับการสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติในการกล่าวเปิดการฝึกอบรม และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมบรรยายถึงหลักสูตรและกิจกรรมภายใต้ศูนย์ CITC โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคอาเซียน 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×