ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "ทิพยธารา จากฟ้าสู่ดิน”


วันที่เผยแพร่ 2016-05-16 16:58:15 น.

อบก. ร่วมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "ทิพยธารา จากฟ้าสู่ดิน

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. ได้เข้าร่วมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "ทิพยธารา จากฟ้าสู่ดิน” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร

            ภายในงานเริ่มจากการจัดแสดงวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับร้องเพลงหมู่ เพลงสยามานุสติ และเพลงสดุดีมหาราชา โดยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ การขับร้องเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” โดยศิลปินผู้พิการทางสายตาคณะไม้เท้าขาว จากโครงการจากถนนสู่ดวงดาว” From Street to Star ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ขับร้องบทเพลง “คนดีไม่มีวันตาย” อีกครั้งร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิญคณะไม้เท้าขาวขึ้นมาร่วมร้องเพลง “ยังยิ้มได้” ของนายพลพล พลกองเส็ง และเพลง “ทรายกับทะเล” ของนันทิดา แก้วบัวสาย การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติโดยวงดุริยางค์สากล จากกรมศิลปากร พร้อมด้วยศิลปินและนักร้องรับเชิญอีกมากมาย

            นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบรรยายพิเศษความประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทความตอนหนึ่งว่า “มีโอกาสได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทั้งสองพระองค์ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนมาโดยตลอด รวมถึงมีโครงการในพระราชดำริ ทางด้านความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ขอให้คนไทยทุกคนตระหนักว่าจะทำอย่างไร เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ สิ่งที่ทำได้ง่าย คือ การปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ รัฐบาลได้น้อมนำแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงและกระแสพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้ในการบริหารประเทศ จึงเกิดเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×