ภาพงานกิจกรรม

ผอ.อบก. ให้ความรู้เรื่องโลกร้อน ในการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.เบญจมราชาลัยฯ


วันที่เผยแพร่ 2015-02-16 00:27:58 น.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×