ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”


วันที่เผยแพร่ 2016-07-22 20:11:12 น.

อบก. ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณะผู้บริหารและตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

การจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 24 กรกฎาคม 2559 โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดตลาดนัดชุมชน ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม  และในครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยได้กำหนดให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักเปิดพื้นที่การค้าสำหรับเกษตรกรรายย่อยและชุมชน เพิ่มช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แนวคิด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ช ได้แก่ 1) ช่วย-ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2) ใช้-ใช้ของดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ชม-ชมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์พลังชุมชน และ 4) ชิม-ชิมอาหารจากธรรมชาติ ภายในงานมีการสอดแทรกความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

ในงานนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อาทิ น้ำมะพร้าวยูเอชที 100% น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% กะทิและกะทิสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ภายใต้แบรนด์ชาวเกาะ เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×