ภาพงานกิจกรรม

ผอ.อบก. และ UNDP เข้าพบหารือและเชื้อเชิญเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ


วันที่เผยแพร่ 2016-08-23 19:46:25 น.

ผอ.อบก. และ UNDP เข้าพบหารือและเชื้อเชิญเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมเดินทางไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้าพบหารือกับ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ถึงแนวทางความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            อบก. และ UNDP ได้เชื้อเชิญให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสู่การจัดการเมืองแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนที่ อบก. ร่วมกับ UNDP ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนสู่การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ  ๔ เมืองนำร่องของประเทศไทยตามโครงการนี้ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น  เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ ปี ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับทาง อบก. และ UNDP

            ภายใต้โครงการนี้ GEF จะให้การสนับสนุนงบประมาณ ๓.๑๕ ล้านเหรียญหรือประมาณ ๑๑๐ ล้านบาทสำหรับการดำเนินร่วมกับเทศบาลทั้ง ๔ แห่ง โดยเน้นการหนุนเสริมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยที่การสนับสนุนงบประมาณจาก GEF จะเป็นในลักษณะสนับสนุนบางส่วน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนโดยอาจเป็นการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง GEF จะพิจารณาการให้การสนับสนุนจากกิจกรรมที่แต่ละเมืองดำเนินการในการลดคาร์บอน โดยเน้นที่การจัดการพลังงาน การจัดการขยะ และการคมนาคมขนส่ง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×