ภาพงานกิจกรรม

อบก. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกพรรณไม้พระนามดอนญ่าควีนสิริกิติ์


วันที่เผยแพร่ 2016-09-01 13:14:59 น.

อบก. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกพรรณไม้พระนามดอนญ่าควีนสิริกิติ์

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกพรรณไม้พระนามดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของ อบก. ในการทำความดีเพื่อสังคมอีกด้วย

            “ดอนญ่าควีนสิริกิติ์” เป็นพรรณไม้ที่ได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2526  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ  มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ UP ได้นำดอนญ่าพันธุ์ใหม่ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตร  และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของดอนญ่าลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้ว่า ดอนญ่า “ควีนสิริกิติ์” โดยปกติฟิลิปปินส์จะให้เกียรติขนานนามดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ๆ ตามชื่อสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของประเทศเขาเท่านั้น

            กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ นี้จัดขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเจ้าหน้าที่ อบก.  ร่วมกันปลูกพรรณไม้พระนามดอนญ่าควีนสิริกิติ์ จำนวน 50 ต้น มอบอุปกรณ์กีฬา หนังสือ ของใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจากพี่ๆ อบก. ร่วมกันจัดห้องสมุดให้เด็ก และเลี้ยงอาหารเย็นให้กับเด็กชายบ้านปากเกร็ด   

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×