ภาพงานกิจกรรม

อบก. แถลงข่าวงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2559


วันที่เผยแพร่ 2016-09-22 18:28:07 น.

อบก. แถลงข่าวงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2559

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แถลงข่าวในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

นางประเสริฐสุข จามรมาน ได้เปิดเผยว่า อบก. ได้กำหนดจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ปี 2559  ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10:00-17:30 น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ  ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ประชาคมคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Community) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption) ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย

  1. มอบประกาศนียบัตรแก่ บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน มากกว่า 300 ราย ที่ อบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมายและดำเนินการส่งเสริม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
  2. แถลงข่าวความสำเร็จ และร่วมเสวนากับตัวแทนผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่มีส่วนร่วม
    ในการลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 10 ราย
  3. แสดงนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน

         นอกจากนี้ อบก. จะคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดงานทั้งหมด และทำการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ทั้งนี้ อบก. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งมาจากภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน กว่า 600 คน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×