ภาพงานกิจกรรม

CITC เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเวียดนาม


วันที่เผยแพร่ 2016-10-04 12:08:23 น.

ศูนย์ CITC ภายใต้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (รองผู้อำนวยการ) และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานหลักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 3 แห่ง คือ

  1. Department of Meteorology, Hydrology and Climate Change (DMHCC), Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)
  2. Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE), Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam (MONRE)
  3. Vietnam National University (VNU)

โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อแนะนำกิจกรรมและบทบาทของ CITC ต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มประเทศอาเซียน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×