ภาพงานกิจกรรม

๓ บริษัท ผู้ให้การสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน รับมอบเกียรติบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙


วันที่เผยแพร่ 2016-10-06 14:43:30 น.

๓ บริษัท ผู้ให้การสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน รับมอบเกียรติบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙
 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศแด่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          ภายในงาน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่ ๑. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  ๒. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านร่องบอน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ ๓. บริษัท บีแอลซีพี จำกัด ให้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนยังได้เชิญป่าชุมชนบ้านเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นำผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ด้วย

          โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ในการให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนับเป็นภารกิจร่วมกันในการที่จะเชื่อมโยงและนำไปสู่การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินงานของป่าชุมชน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×