ภาพงานกิจกรรม

NEDO ส่งหนังสือ ร่วมแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่เผยแพร่ 2016-10-31 10:54:14 น.

NEDO ส่งหนังสือ ร่วมแสดงความเสียใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan: NEDO) โดย นายโยชิโนริ ฟุรุคาวะ หัวหน้าตัวแทนประจำภูมิภาคอาเซียน ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามหนังสือลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

โดยในหนังสือแสดงความเสียใจมีข้อความสำคัญระบุว่า นับเป็นความเสียใจอย่างใหญ่หลวง เมื่อได้ทราบข่าวอันน่าโทมนัสเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศจากการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกรของพระองค์ กอรปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่วางแนวทางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยเสมอมา ข้าพเจ้าในนามขององค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังปวงชนชาวไทยทั้งมวลแห่งราชอาณาจักรไทย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×