ภาพงานกิจกรรม

JICA ส่งหนังสือ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่เผยแพร่ 2016-11-09 17:59:08 น.

JICA ส่งหนังสือ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดย นายฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนไจก้า ประจำประเทศไทย ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามหนังสือลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

โดยในหนังสือแสดงความเสียใจมีข้อความสำคัญระบุว่า นับเป็นความเสียใจอย่างใหญ่หลวง เมื่อได้ทราบข่าวอันน่าโทมนัสเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการยกย่องชื่นชม และเป็นที่เคารพเทิดทูนว่าเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย พวกเราองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย ให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งต่อพระผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งนับเป็นผลงานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนและยังคงเป็นที่จดจำตลอดไป ข้าพเจ้าในนามขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังปวงชนชาวไทยทั้งมวลแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×