ภาพงานกิจกรรม

คณะผู้แทนโครงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภูฏานจากราชอาณาจักรภูฏาน


วันที่เผยแพร่ 2016-11-14 10:36:06 น.

คณะผู้แทนโครงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภูฏานจากราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนโครงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภูฏาน (Green Public Procurement in Bhutan : GPP Bhutan) ประกอบด้วยข้าราชการและผู้ประสานงานโครงการจำนวน 16 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559

          ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะประธานคณะทำงานสำนักงานสีเขียวของ อบก. ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และจากนั้นได้นำคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานเยี่ยมชมสำนักงานของ อบก. ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานครั้งนี้ของคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน จะเป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้กับการดำเนินงานของราชอาณาจักรภูฏานได้ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการนี้คณะฯ ได้ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×