ภาพงานกิจกรรม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: MoC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA)


วันที่เผยแพร่ 2016-11-24 16:51:23 น.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมคม 2559 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: MoC) ร่วมกับผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) Headquarter โดย  Dr. Masato Kawanishi (Team Leader, Detailed Planning Survey Team, Japan International Cooperation Agency Japan: JICA)  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางศูนย์วิชาการนานาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×