ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมรับรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม


วันที่เผยแพร่ 2016-12-15 14:46:05 น.

อบก. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมรับรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่าย ทสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

ภายในงาน ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เป็นตัวแทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รับมอบรางวัลสำนักงานสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลถ้วยพระราชทานโครงการประกวดชุมชน/ โรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติฯ รางวัลอาสาสมัครและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับประเทศ นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×