ภาพงานกิจกรรม

ผู้พัฒนาเสื้อผ้าและหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้าคูลโหมดรับมอบเกียรติบัตรและร่วมสัมมนา


วันที่เผยแพร่ 2016-12-19 19:12:34 น.

ผู้พัฒนาเสื้อผ้าและหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้าคูลโหมดรับมอบเกียรติบัตรและร่วมสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้ผ้าคูลโหมด” ผนึกกำลังลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่มีการผลิตผ้าคูลโหมดและผ่านการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนและหน่วยงานที่นำเสื้อผ้าคูลโหมดไปใช้ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรและสัมมนา“องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้ผ้าคูลโหมด” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อนขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าวเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย หรือ คูลโหมด โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเปิดงาน ณ ห้องกรุงเทพ ๔ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการให้ความรู้เรื่อง “ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมายคูลโหมด” โดยผู้แทนจากห้องทดสอบสิ่งทอและเคมีวิเคราะห์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและการแสดงวิสัยทัศน์ โดยตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างผ้าและบริษัทผู้นำผ้าคูลโหมดไปใช้ ทั้งนี้การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและออกแบบเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะชุดทำงานที่สวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าว สามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภูมิได้สูงกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×