ภาพงานกิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก


วันที่เผยแพร่ 2016-12-19 19:19:27 น.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก กับ อบก. มุ่งพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” และโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม” เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กรและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ตลอดจนทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง และสนับสนุนให้มีการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนาม ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ..  ๒๕๖๐ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองขุด เทศบาลตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลปลายพระยา เทศบาลตำบลภูผาม่าน เทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลลวงเหนือ เทศบาลตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหัวไทร เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองปางมะค่า เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองแสนสุข และมีจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒  ได้แก่ จังหวัดวัดนนทบุรี และจังหวัดสงขลา  

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×