ภาพงานกิจกรรม

อบก./ศูนย์ CITC เยือนถิ่นลาว แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน


วันที่เผยแพร่ 2017-01-19 17:26:52 น.

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 นางประเสริฐสุข จามรมาน (ผอ.อบก.) ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน (รอง ผอ.อบก.) ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ (ผอ.ศูนย์ CITC) และทีมศูนย์ CITC ได้เข้าพบท่านอธิบดี สังขาน แห่ง "กรมคุ้มครองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ" แห่ง กระทรวงสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว โดยการเข้าพบครั้งนี้ ท่านอธิบดี สังขาน ยินดีสร้างความร่วมมือกับ อบก./ศูนย์ CITC ผ่าน Memorandum of Cooperation เพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ อาทิ 

- การฝึกอบรม "หลักสูตร GHG Inventory" ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ "NAMA Tracking"ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
จากมาตรการต่างๆ ร่วมกับฝ่ายไทย

จากนั้น อบก/ศูนย์ CITC เดินทางไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อเข้าร่วมหารือกับ ศ.ดร.สมสี ยอพันไซ ท่านอธิการบดี ม.แห่งชาติลาว ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือ "ความร่วมมือ Training of Trainers, การฝึกอบรมเรื่อง Climate change และเสริมการพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท"
จากนั้น ได้บรรยายเรื่อง Climate Change ให้กับนักศึกษา ม.แห่งชาติลาว และทำ Training Needs Assessment กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 350 คน การเดินทางเยือนลาว ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้น ทั้งในส่วนความร่วมมือภาครัฐ และมหาวิทยาลัย กับภาคส่วนอาเซียน และ CLMV

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×