ภาพงานกิจกรรม

TGO และ JICA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันที่เผยแพร่ 2017-01-27 17:37:35 น.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: MoC) ร่วมกับผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) Headquarter โดย Dr. Masato Kawanishi (Team Leader, Detailed Planning Survey Team, Japan International Cooperation Agency Japan: JICA) ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “Project for Capacity Development on Climate Change Mitigation/ Adaptation in the Southeast Asia Region” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการสร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นรูปธรรม

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×