ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดงานสัมมนา UNFCCC COP 22 Side Event “Capacity Building On Climate Change In Southeast Asian Countries: Needs And Lessons Learned”


วันที่เผยแพร่ 2017-01-30 11:17:18 น.

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ CITC จัดงานสัมมนา COP 22 side event “Capacity Building on Climate Change in Southeast Asian Countries: Needs and Lessons Learned” ณ การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 22 (UNFCCC COP 22) ณ Thailand Pavilion กรุงมาราเกช โมร็อคโค

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค ซึ่งหัวข้อในการสัมมนา ได้แก่

  1. การดำเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
  2. ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านทางกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ


โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม อินโดนีเซียและไทย) ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึง ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้อภิปรายเรื่องการดำเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านทางศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน

>>> additional information <<<  http://www.oecc.or.jp/cop22-jp/e/event/detail/14/03.html

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×