ภาพงานกิจกรรม

ผู้แทนศูนย์ CITC เข้าร่วมงาน UNFCCC COP22 Side Event


วันที่เผยแพร่ 2017-01-30 11:43:32 น.

ผู้แทนศูนย์ CITC เข้าร่วมงาน UNFCCC COP22 side event ณ การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 22 (UNFCCC COP 22) กรุงมาราเกช โมร็อคโค เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ side event “Sustainable Cities – experiences and lessons learned in ASEAN member states” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ Thailand Pavilion

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ side event “Sustainable City through Sufficient Way and Climate Change Challenge” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ Thailand Pavilion

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ร่วมเป็น Speaker ในงาน side event “Carbon-free Society” จัดโดย Ministry of South Korea และ Jeju Local Government and Asia climate Change Education Center ณ Korea Pavilion

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×