ภาพงานกิจกรรม

อบก.มอบใบประกาศเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


วันที่เผยแพร่ 2015-04-13 14:45:03 น.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×