ภาพงานกิจกรรม

เปิดตัว “บ้านคาร์บอนต่ำ” แนะวิธีจัดการคาร์บอนด้วยตัวเอง จาก อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-03-22 20:29:57 น.

เปิดตัว “บ้านคาร์บอนต่ำ” แนะวิธีจัดการคาร์บอนด้วยตัวเอง จาก อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคมที่ผ่านมา ในงาน HomePro EXPO ครั้งที่ ๒๕ ได้มีการเปิดตัว “บ้านคาร์บอนต่ำ” โดยนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนายณัฎฐ์ จริตชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเสริมสร้างความตระหนักของผู้บริโภคต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ฉลากคาร์บอนเป็นเครื่องมือ ภายใต้แนวคิด “ลดคาร์บอนด้วยตัวเอง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยการให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานสำคัญของ อบก. ในวาระครบ ๑๐ ปี เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน คูลโหมด และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ชีวิตประจำวัน และก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ณ บูทนิทรรศการ อบก. บริเวณด้านหน้าฮอลล์ ๘ อิมแพคเมืองทองธานี

ภายในในบูทนิทรรศการ “บ้านคาร์บอนต่ำ” มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย

๑.นิทรรศการให้ความรู้เรื่องบ้านคาร์บอนต่ำ ฉลากคาร์บอน และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
๒.การพูดคุยและการเสวนาเรื่อง “ลดคาร์บอนด้วยตัวเอง”
๓.การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ชีวิตประจำวัน
๔.การร่วมเล่นเกมและรับของที่ระลึก เช่น ต้นไม้ลดโลกร้อน ถุงผ้าลดโลกร้อน ฯลฯ
๕.นิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง ได้นำรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบมาจัดแสดง บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำยาล้างจานยี่ห้อ “ไลปอนเอฟ” และบริษัท โฮมโปรดักส์ เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้นิทรรศการ "บ้านคาร์บอนต่ำ" ของอบก. จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ที่เยี่ยมชมบูท อบก. จะได้รับความรู้การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ชีวิตประจำวัน และจะได้รับทราบวิธีการลดคาร์บอนด้วยตัวเอง และร่วมสนุกเล่นเกมพร้อมรับของรางวัลมากมาย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×