ภาพงานกิจกรรม

CITC เข้าร่วมงาน “Capacity Building Workshop And Science-Policy Dialogue On Climate Change: Low Carbon And Adaptation Initiatives In Asia”


วันที่เผยแพร่ 2017-03-30 18:39:47 น.

CITC เข้าร่วมงาน “Capacity Building Workshop And Science-Policy Dialogue On Climate Change: Low Carbon And Adaptation Initiatives In Asia”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพและการเจรจานโยบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการริเริ่มโครงการคาร์บอนต่ำและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเอเชีย(Capacity Building Workshop and Science-policy Dialogue on Climate Change: Low Carbon and Adaptation Initiatives in Asia)”

ร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia sub regional committee) ณ ศูนย์การประชุม ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology Conference Center) อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี โดยในงานนี้ นางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา นักวิชาการชำนาญการ ผู้แทนจาก ศูนย์ CITC ได้ร่วมนำเสนอตัวอย่างประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลกรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและในประเทศอาเซียน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×