ภาพงานกิจกรรม

ทส.มอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” เชิดชูเกียรติ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย


วันที่เผยแพร่ 2017-04-26 15:34:44 น.

ทส.มอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” เชิดชูเกียรติ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมรดน้ำขอพรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ขอให้ทุกท่านตั้งใจงานในหน้าที่ ตลอดจนร่วมกันพิทักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×