ภาพงานกิจกรรม

กฟผ. รับมอบใบรับรองโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-05-11 11:56:57 น.

กฟผ. รับมอบใบรับรองโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนที่ผ่านมา นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับมอบใบรับรองโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และส่งมอบต่อให้แก่หน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ในงาน “พิธีรับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO14064-1” ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

          หน่วยงานของ กฟผ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่

 1. โรงไฟฟ้าพระนครใต้
 2. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 3. โรงไฟฟ้าวังน้อย
 4. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 5. โรงไฟฟ้าน้ำพอง
 6. โรงไฟฟ้าบางปะกง
 7. โรงไฟฟ้ากระบี่
 8. โรงไฟฟ้าจะนะ
 9. เหมืองแม่เมาะ
 10. สำนักงานใหญ่ กฟผ.
 11. ศูนย์ซ่อมและผลิตอะไหล่โรงไฟฟ้า (สำนักงานหนอกจอก)

กฟผ. เริ่มดำเนินการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าและหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานในประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมาตรฐานสากล ISO14064-1 ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ อบก. ได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรพร้อมทั้งจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และขึ้นทะเบียนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กร โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กรในช่วงระยะเวลาติดตามผลระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×