ภาพงานกิจกรรม

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์


วันที่เผยแพร่ 2017-06-26 16:29:58 น.

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

เพชรบุรี  : เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมา นายชูชาติ วรรณขำ ผู้ใหญ่บ้านน้ำทรัพย์ รับมอบการสนับสนุนสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มธุรกิจพิเศษ นำโดย นายจิรวุฒิ บุญศิริ ที่ปรึกษาผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ กลุ่มธุรกิจพิเศษ ภายใต้โครงการ “๙ ฝาย ถวายพ่อ” โดยมี นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี นายสุดใจ บุญแตง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          ในพิธีเปิดงาน นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และ อบก. ในการหาแรงจูงใจในการสนับสนุนชาวบ้านหรือภาคประชนชนในการปลูกป่า ดูแลรักษาป่าไม้ในลักษณะของป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมป่าไม้ แต่การทำงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงต้องหาภาคีภายนอกมาสนับสนุน จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านพบว่า การดูแลป่าไม้เกิดขึ้นจากการเห็นถึงประโยชน์ที่ตามมาว่าป่าไม้เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และประโยชน์อีกมากมาย เมื่อมีป่าก็มีน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ก็ตามมา ซึ่งโครงการก็จะเข้าไปสนับสนุนกำลังกาย กำลังใจให้แก่ชาวบ้านที่ดูแลพื้นที่ป่า สอดคล้องกับพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเรื่องป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการปลูกป่าในใจคน

          ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มธุรกิจพิเศษ ได้ให้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ โดยระบุกิจกรรมที่มีความประสงค์จะดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า สร้างฝายแบบกึ่งถาวรจำนวน ๙ ฝาย ซึ่งในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น จิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้เดินทางไปยังป่าชุมชนเพื่อจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน ๓ ฝาย ปลูกต้นไม้ สร้างโรงเพาะกล้าพร้อมทั้งลงเมล็ดพันธุ์ และปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์อีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×