ภาพงานกิจกรรม

การประชุม “ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 8”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-18 00:30:27 น.

การประชุม “ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 8”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC และผู้แทนศูนย์ CITC ได้เข้าร่วมการประชุม “ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 8”ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยมี ASEAN Secretariat เป็นประธานการประชุม และหน่วยงาน focal point จากกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดย ผู้แทน ศูนย์ CITC ได้นำเสนอผลงาน และแผนการดำเนินงานของ CITC เพื่อมุ่งสู่การเป็น ศูนย์ฝึกอบรมเชิงเทคนิคครบวงจรในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง CITC ได้พัฒนาหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา” “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หลักสูตร“กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก” และ หลักสูตร “การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยได้ทำการฝึกอบรมไปแล้ว สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

นอกจากนี้ ศูนย์ CITC มีแผยที่จะพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมร่วมกับประเทศอาเซียนในเรื่อง Greenhouse Gas Mitigation ร่วมกับประเทศสิงคโปร์ MRV of Greenhouse Gas Mitigation ร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย และ Climate Finance ร่วมกับประเทศเวียดนาม อีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×